Om och fördelar med Wheelback

Wheelback är en App och ett verktyg för feedback av gruppers och individers prestationer av i förväg bestämda områden eller teman.

Wheelback ger på ett enkelt sätt tydliga verktyg både för individen att förstå sig själv och sin utvecklingspotential och för coachen möjlighet att förmedla vad som skall behållas och vad som behöver förändras för att öka möjligheten att nå uppsatta mål. Appen visualiserar prestation och utveckling på ett enkelt och mycket pedagogiskt sätt, vilket skapar bra förutsättningar för dialog och förändring under positiva ordalag.

Wheelback hjälper individen och gruppen att öka sin självinsikt om vad var och en behöver förändra för att samspelet och kommunikationen ska bli bättre. Ökad självinsikt leder till en mer realistisk självbild, som i sin tur leder till att skiljelinjen mellan vad man kan och vad man inte kan blir tydlig. Det finns få saker som är så destruktivt för en grupp som orealistiska självbilder och oenighet kring vem som gör vad, när och hur i gruppen.

Wheelback är ett kraftfullt verktyg för skapande av realistiska självbilder och enighet i grupper. Wheelback ger en känsla av meningsfylldhet och ökad medvetenhet kring hur samspel och kommunikation ska organiseras för att individen utveckling ska gå hand i hand med gruppens utveckling. Wheelback ger också föräldrar en möjlighet att förstå vad laget och individen tränar på och försöker åstadkomma. Wheelback är ett utmärkt verktyg för föreningar att säkerställa att kvalitet och utbildningsplaner följs eftersom alla tränare använder samma verktyg. Kostnaden för Wheelback per år motsvarar 2 koppar kaffe i månaden.

Wheelback skapar en gemenskap och en stark sammanhållning som inte bara förbättrar idrottsprestationen utan bidrar också till skapandet av människor som klarar samspel, kommunikation och konflikthantering bättre.

Wheelback är skapat av Ola Andersson som under sin karriär inom ishockeyn, både som spelare och tränare saknat ett enkelt, effektivt och pedagogiskt sätt att systematiskt ge och få feedback.

Wheelback – enkel, effektiv och pedagogisk feedback!