Under perioderna/halvlekarna trycker du med fingret på den tårtbit(tema) du valt att utvärdera. Denna tårtbit blir då större och du kan också skriva kommentarer. Upprepa detta för alla tårtbitar i cirkeln. Tryck ”Match” och ett genomsnitt för matchen visas. Detta gör att du som tränare på ett enkelt sätt att se vad ni bör träna på, vilka teman för nästkommande träningar och teorigenomgångar.